Animaatiohahmot opetuksen tukena

Animaatiohahmoja voidaan käyttää myös opetuksen tukena. Tämä onkin ala, joka tulee luultavasti tulevaisuudessa kasvamaan entisestään, kun erilaisia digitaalisia oppimisvälineitä otetaan käyttöön yhä enenevässä määrin. Digitaaliset oppimisohjelmat ja muut -välineet ovat hyviä tukemaan oppimista, vaikka ne eivät tietenkään voi koskaan täysin korvata opettajaa. Kerromme tässä postauksessa, kuinka animaatiohahmoja voidaan käyttää opetuksessa tuomaan siihen lisäarvoa ja tekemään siitä entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa.

Oppimisohjelmien hahmot

Markkinoilta löytyy monia lapsille suunnattuja oppimisohjelmia, joiden avulla lapset voivat opiskella esimerkiksi matematiikkaa luovalla ja innostavalla tavalla. Yleensä yksi näiden ohjelmien kantavista voimista ovat niiden hahmot, jotka on luotu lapsia kiinnostaviksi. Erilaiset eläinhahmot ovat todella suosittuja. Esimerkiksi söpöt pandat tai apinat saattavat johdatella lapsia oppimaan uusia asioita. Kun lapsi samaistuu oppimisohjelman hahmoihin, on oppiminen entistä mielekkäämpää.

Oppimisohjelmien hahmojen luojien on tärkeää tuntea ohjelmien kohderyhmä, jotta he osaavat luoda juuri tätä ryhmää kiinnostavia hahmoja. On aivan eri asia luoda oppimisohjelmahahmoja 1-4-luokkalaisille kuin yläastelaisille. Hahmot, jotka toimivat pienillä lapsilla, eivät toimikaan enää teineillä. Lisäksi on tärkeää huomioida, että läheskään kaikki ekaluokkalaiset eivät vielä osaa lukea. Olisikin tärkeää, että ohjelmasta löytyisi lukutoiminto, joka lukisi tehtävänannot tarvittaessa lapsen puolesta. On turhauttavaa yrittää pelata peliä, jonka tehtävänantoja ei ymmärrä, mikä pelinsuunnittelijoiden on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa.

Mitä hyötyä laadukkaasta oppimisohjelmasta on?

Laadukas oppimisohjelma voi auttaa luokanopettajaa eriyttämään oppilaitaan. Osa oppilaista saattaa olla tietyissä aineissa muita lahjakkaampia ja tarvitsevat näin lisätehtäviä. Oppimisohjelma voi auttaa tarjoamaan niitä hänelle. Toisaalta osa oppilaista voi kokea oppimisen haasteita ja tarvita mahdollisuuden harjoitella tiettyjä asioita yhä uudestaan ja uudestaan. Myös tällöin hyvästä oppimisohjelmasta on apua, sillä se on väsymätön opettajan apuri, joka korjaa lapsen tekemät virheet väsymättömästi yhä uudelleen lapsen saadessa välitöntä palautetta suorituksistaan.

Toistot ovat tärkeitä oppimisen kannalta. Osa oppilaista tarvitsee tavallista enemmän toistoja sekä tilaisuuksia oppia yrityksen ja erehdyksen kautta. Tällöin väsymättömästä oppimisohjelmasta voi olla korvaamatonta apua.

Opettajalle laadukas ja asianmukainen oppimisohjelma tarjoaa tilaisuuden säästää sekä aikaa että vaivaa, koska ohjelmasta löytyy tehtäviä, jotka auttavat rakentamaan oppitunteja. Lisäksi laadukkaasta oppimisohjelmasta löytyy selkeä seurantatyökalu, joka auttaa seuraamaan oppilaiden edistymistä.

Toisinaan oppilaiden motivoiminen pitkäjänteiseen oppimiseen voi olla haastavaa, erityisesti, koska jokaisesta luokasta löytyy kovin eritasoisia oppilaita, joiden motivaatiotasossakin voi olla valtavia eroja. Oppimisen tulisi olla kivaa, jotta se motivoisi oppilaita jatkamaan kärsivällisesti ja innokkaasti ponnistelua oman oppimisen eteen. Laadukas oppimisohjelma hauskoine hahmoineen voi auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen. Oppimispeleissä hahmot saattavat antaa lapsille myös palkintoja, jotka voivat auttaa motivaation ylläpitämisessä. Lapsi saattaa nimittäin innostua keräämään esimerkiksi hahmon antamia merkkejä, joita lapsi saa onnistuneen suorituksen jälkeen ja samalla hänen suorituksensa paranevat kuin huomaamatta.

Nykyoppilaista on tärkeää kasvattaa diginatiiveja, jotka ymmärtävät verkon tarjoamien hyötyjen lisäksi myös sen sisältämät haasteet ja vaarat. Vaikka digitaalisten oppimisohjelmien ja muiden välineiden käyttö ei koskaan saisikaan olla opetuksen itseisarvo, voi niiden käyttö tuoda opetukseen uudenlaista sisältöä ja auttaa luomaan opetuksesta monipuolista ja oppilaita kiinnostavaa. Parhaimmillaan laadukas oppimisohjelma innokkaine hahmoineen toimii opettajan rinnalla hänen arvokkaana työkalunaan.

Toisaalta nykyaikana monet vanhemmat ovat huolissaan myös siitä, että lasten ruutuaika uhkaa venyä liiankin pitkäksi. Tällöin olisikin tärkeää huomioida, että ruutuaika olisi rajallista ja että sen aikana tehdyt toiminnot olisivat hyödyllisiä. Laadukkaan oppimisohjelman parissa vietetty kohtuullinen ruutuaika ei ole hukkaan heitettyä aikaa, vaan pikemminkin päinvastoin!